Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Wydarzenia

European Executive Forum

2013-03-28

Wspólnie z najważniejszymi osobistościami biznesu, polityki oraz przedstawicielami wpływowych instytucji naukowych Executive Club oraz Fundacja Amicus Europae zorganizowali “European Executive Forum” poświęcone tematyce przywództwa i zarządzania.

Uczestnicy forum wraz z panelistami próbowali odpowiedzieć na pytanie, jakiej koncepcji zarządzania potrzebuje dziś Europa by wyjsc z impasu w którym się znalazła. W trakcie dyskusji wybitni przywódcy biznesowi i polityczni oraz autorytety podzielili się doświadczeniami, szukali rozwiązań i pomysłów które pomoga stawić czoła wyzwaniu, jakim jest działanie w nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym.

Kongres zapoczątkował inicjatywę regularnego miejsca spotkań i wymiany wiedzy o najlepszych praktykach w biznesie, cyklicznej prezentacji najnowszych trendów w zarządzaniu, a jednocześnie platformy służącej do wymiany doświadczeń i dostarczania najbardziej aktualnej wiedzy na temat przywództwa. W forum wzięli udział wybitni politycy, liderzy biznesu, autorytety naukowe, a wsparcia merytorycznego udzieliły znane europejskie instytucje naukowe INSEAD, IESE oraz wiodące polskie uczelnie: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i Uniwersytet Warszawski.

           następne

European Executive Forum


Archiwum wydarzeń

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl