Inwestycje Zagraniczne w Polsce
2017-01-18

Twarze Biznesu

Najnowsze nominacje w TriGranit

Najnowsze nominacje w TriGranit

Spółka TriGranit ogłosiła nominację pana Mariusza Domerackiego na stanowisko dyrektora finansowego na Polskę.

W obszarze finansowym TriGranit umacnia swoją działalność operacyjną poprzez powołanie nowego dyrektora finansowego w Polsce. Pan Domeracki będzie odpowiedzialny za wszystkie funkcje finansowe na szczeblu krajowym, jak na przykład finansowanie, przygotowywanie budżetu, controlling i księgowość, a także procesy wewnętrzne, administrację i restrukturyzacje spółki.

Przed dołączeniem do TriGranit pan Domeracki pracował 10 lat w międzynarodowej spółce Heitman działającej w sektorze zarządzania aktywami i funduszami nieruchomości. Posiada rozległą wiedzę z zakresu zarządzania finansowego i zarządzania podatkami; pracował jako specjalista ds. inwestycji private equity, a później w tej samej spółce awansował na stanowisko dyrektora finansowego. Nadzorował dużą liczbę funduszy i jednostek inwestycyjnych oraz składał sprawozdania na ich temat w wielu krajach, m.in. w Holandii, na Cyprze i w Luksemburgu, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto sporządzał oceny i składał sprawozdania na temat aktywów generujących dochody i jednostek dominujących, zarządzając jednocześnie zespołami finansowymi w siedzibach tego samego funduszu międzynarodowego w Luksemburgu i Warszawie. Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

"Rok temu dzięki wsparciu nowego właściciela przystąpiliśmy do restrukturyzacji spółki. Od czasu przejęcia TriGranit systematycznie realizuje swoją wizję, która polega na zbudowaniu jednej z największych platform nieruchomości w regionie Europy Środkowej. Zgodnie ze swoimi celami strategicznymi postanowiliśmy wzmocnić działalność w obszarze zasobów ludzkich poprzez powołanie dyrektora ds. zasobów ludzkich. Jeśli chodzi o nasz zespół finansowy w Polsce, pan Domeracki dołączył do nas ze względu na restrukturyzację zespołu" -powiedział Árpád Török, prezes TriGranit.

Archiwum: Twarze BiznesuBiznes Polska Newsletter

Zobacz także

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl