Inwestycje Zagraniczne w Polsce
2016-12-15

Twarze Biznesu

Artur Chabowski prezesem Mabionu, w planach przegląd opcji strategicznych

Artur Chabowski prezesem Mabionu, w planach przegląd opcji strategicznych

Maciej Wieczorek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Mabionu. Rada nadzorcza powołała w jego miejsce Artura Chabowskiego, który ma być odpowiedzialny za kolejny etap rozwoju firmy i dokona przeglądu potencjalnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój - podał Mabion w komunikacie.

Jak podano, przegląd opcji w szczególności może obejmować pozyskanie partnerów biznesowych w USA, pozyskanie finansowania na rynkach zagranicznych oraz notowanie spółki na jednej z giełd w innym kraju europejskim lub w USA.

Powodem rezygnacji ze stanowiska Macieja Wieczorka jest "zakończenie etapu rozwoju spółki, którego zwieńczeniem było podpisanie umowy partneringowej dla MabionCD20 na UE i kraje bałkańskie oraz liczne inne obowiązki zawodowe".

Jak zaznaczono, Wieczorek nadal ma uczestniczyć w strategicznych decyzjach spółki, a podczas najbliższego walnego zgromadzenia zostanie zgłoszony do pełnienia funkcji w radzie nadzorczej.

"Maciej Wieczorek obejmie również kierownictwo Scientific&Advisory Board Spółki - organu towarzyszącego Radzie Nadzorczej złożonego z osób z osiągnięciami naukowymi w obszarze działania Mabionu, który będzie nakreślać strategiczne kierunki rozwoju portfela i wykorzystania technologii w najbliższych latach" - czytamy w komunikacie.

Nowy prezes Mabionu Artur Chabowski - jak poinformowano - ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie międzynarodowej bankowości inwestycyjnej. Pracował jako radca w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie m.in. jako wicedyrektor w CAIB Financial Advisers, dyrektor w KPMG Polska i dyrektor w ABN AMRO Corporate Finance. Do grudnia 2015 roku pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce biotechnologicznej Petsulina SA.

Jak podano, jako prezes firmy Acadia Sp. z o.o. S.K.A. zajmuje się doradztwem inwestycyjnym. Sprawuje także funkcję prezesa zarządu w spółce z branży biotechnologicznej Plantaegis. (PAP)

Archiwum: Twarze BiznesuBiznes Polska Newsletter

Zobacz także

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl