Inwestycje Zagraniczne w Polsce
2015-02-13

Twarze Biznesu

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy powołują nowego szefa Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy powołują nowego szefa Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji

Mamy przyjemność poinformować, że adwokat Szymon Gałkowski, dotychczas jeden
z Partnerów w Departamencie Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji w Kochański Zięba Rapala i Partnerzy (KZRP), awansował na stanowisko Partnera Zarządzającego Departamentem Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji.

Mec. Szymon Gałkowski w swojej nowej roli będzie wspierany przez zespół 10 doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie bankowym, finansowym, upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Jednocześnie uprzejmie informujemy,
iż zakończyliśmy współpracę z Panem mec. Piotrem Gałuszyńskim oraz Panem mec. Jackiem Czabańskim.

Informujemy również, że adwokat Rafał Zięba kieruje Departamentem Rynków Kapitałowych w Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

Nowa struktura Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji oraz Departamentu Rynków Kapitałowych pozwoli zapewnić Klientom KZRP najwyższą jakość i stabilność świadczonych usług prawnych. Stanowi także ważny punkt w realizacji polityki inwestycyjnej KZRP oraz wdrożeniu intensywnych planów rozwojowych Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji oraz Departamentu Rynków Kapitałowych.

Mec. Szymon Gałkowski specjalizuje się w prawie bankowym, upadłościowym
i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania, w tym transakcji na rynku kapitałowym.

Brał udział w licznych międzynarodowych i lokalnych projektach finansowania inwestycji, finansowania nabycia spółek i aktywów oraz finansowania nieruchomości przez banki oraz inne instytucje finansowe, jak również przy emisjach papierów wartościowych
i wprowadzaniu ich do publicznego obrotu.

Z powodzeniem doradza w różnych procesach restrukturyzacji finansowej spółek oraz
w transakcjach fuzji i przejęć, w transakcjach bankowych, a także w sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect/Catalyst wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przed przystąpieniem do KZRP, Mec. Szymon Gałkowski doświadczenie zdobywał
w międzynarodowych kancelariach prawnych, m.in.: Allen & Overy, Weil, Gotshal & Manges oraz CMS Cameron McKenna.

Archiwum: Twarze BiznesuBiznes Polska Newsletter

Zobacz także

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl