Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Regulamin

1. Strona www.BiznesPolska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Strony www Biznespolska.pl jest:

 • Biznes Polska Sp . z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • NIP: 525-25-42-648
 • tel. 22 831 60 72
 • adres email: tb@biznespolska.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane na stronie BiznesPolska.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.BiznesPolska.pl,
 • b) pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej www.Biznespolska.pl,
 • c) telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. BiznesPolska.pl potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email lub telefonicznie. BiznesPolska.pl ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej BiznesPolska.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej BiznesPolska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez BiznesPolska.pl.

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • a) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Biznes Polska Sp. z o.o. o numerze 27 1140 2017 0000 4802 1296 9061
 • b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

Płatności dokonywane kartą płatniczą obsługiwane są przez eCard S.A.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

1. Zamówiony towar BiznesPolska.pl wysyła za pośrednictwem kanałów internetowych ewentualnie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności w inny sposób niż przelewem lub kartą płatnicza, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym BiznesPolska.pl.

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. BiznesPolska.pl ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się BiznesPolska.pl ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez BiznesPolska.pl takiej opinii.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi BiznesPolska.pl.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży BiznesPolska.pl, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru BiznesPolska.pl zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a BiznesPolska.pl nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:

 • a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 • b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 • c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • f) dostarczania prasy,
 • g) usług w zakresie gier hazardowych.

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od BiznesPolska.pl materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej BiznesPolska.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody BiznesPolska.pl.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej BiznesPolska.pl.

2. BiznesPolska.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


Pobierz regulamin w formacie .docBiznes Polska Newsletter

Twarze Biznesu

 • Marek Belka członkiem rady nadzorczej Banku Handlowego

  Marek Belka członkiem rady nadzorczej Banku Handlowego

  Marek Belka został członkiem rady nadzorczej Banku Handlowego - podała spółka w uchwałach z czwartkowego walnego.

  "(...) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Marka Belkę na członka rady nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA na trzyletnią kadencję" - napisano.

  Walne powołało też na członków rady nadzorczej Marca Luet i Stephena Volk. (PAP ... czytaj więcej

 • Magnus Tegström nowym Dyrektorem Zarządzającym

  Magnus Tegström nowym Dyrektorem Zarządzającym

  Firma GSK (GlaxoSmithKline) Consumer Healthcare powołała Magnusa Tegströma na stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Polskę i Kraje Bałtyckie.

  Magnus Tegström staje na czele zespołu liczącego ponad 200 pracowników i będzie odpowiedzialny za zarządzanie biznesem GSK Consumer Healthcare w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

  Nowo mianowany szef GSK Consumer Healthcare na Polskę i Kraje ... czytaj więcej

Komentowane


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /biznespolska.pl/www/szablony/regulamin.php on line 132

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl