Inwestycje Zagraniczne w Polsce
20-09-2017

Przegląd prasy

Pięć krajów zadeklarowało wkład finansowy w inicjatywę EBI na rzecz wzmocnienia gospodarczego, mającą na celu rozwiązanie problemu migracji i tworzenie miejsc pracy

ERI to program inwestycyjny pomagający rozwiązać problem migracji w krajach południowego sąsiedztwa i Bałkanów Zachodnich. W ramach ERI w latach 2016–2020 bank UE zwiększy finansowanie w tych dwóch regionach o 6 mld EUR, wspierając inwestycje o łącznej wartości 15 mld EUR. Finansowanie w ramach ERI uzupełnia już wcześniej planowane wsparcie finansowe dla tych regionów na kwotę 7,5 mld EUR.

Zadeklarowane dzisiaj wpłaty pozwolą bankowi UE uruchomić specjalny fundusz ERI oraz zwiększyć inwestycje w sektor prywatny i kluczową infrastrukturę w tych dwóch regionach. Inwestycje te pozwolą stworzyć nowe miejsca pracy – w szczególności dla kobiet i młodych ludzi. Pomogą poprawić jakość życia i warunki biznesowe nie tylko w społecznościach, z których pochodzi wielu migrantów, ale także w krajach przyjmujących migrantów i w których migranci zatrzymują się przejściowo. W ten sposób inicjatywa ERI pomoże w usunięciu źródłowych przyczyn migracji. ERI stanowi uzupełnienie niedawno uchwalonego Planu Inwestycji poza UE.

Największymi darczyńcami inicjatywy ERI są Polska i Włochy, które zadeklarowały wpłatę odpowiednio 50 i 45 mln EUR. Luksemburg zobowiązał się do wpłaty 0,4 mln EUR, Słowacja 2 mln EUR, a Słowenia 0,5 mln EUR.

Mam przyjemność poinformować, że Polska jest wśród pierwszych krajów, które zadeklarowały wpłatę na inicjatywę EBI na rzecz wzmocnienia gospodarczego – a co więcej, jej wpłata (50 mln EUR) będzie jedną z najwyższych. Gratuluję Polsce zgłoszenia swojego udziału w tej inicjatywie. Jako bank UE blisko współpracujemy z państwami członkowskimi takimi jak Polska i liczymy na ich pomoc we wspieraniu wspólnych działań UE na rzecz rozwiązania problemu migracji” – powiedział Dario Scannapieco, wiceprezes EBI odpowiedzialny za inicjatywę na rzecz wzmocnienia gospodarczego. “Wpłaty ze strony Polski, Luksemburga, Słowacji, Słowenii i Włoch stanowią kamień milowy dla inicjatywy EBI na rzecz wzmocnienia gospodarczego. Pozwolą nam natychmiast zintensyfikować nasze działania w ramach wspólnej inicjatywy Unii Europejskiej będącej odpowiedzią na wyzwania stwarzane przez migrację i przymusowe wysiedlenia. Poprzez inwestycje w ramach ERI chcemy dać nadzieję i możliwości uchodźcom, migrantom i lokalnym społecznościom. Inicjatywa ma na celu zapewnienie odporności tych regionów na sytuacje kryzysowe, takie jak konsekwencje syryjskiego kryzysu uchodźczego. Musimy dać mieszkańcom tych krajów perspektywy w dziedzinie zatrudnienia, podstawowych usług i zrównoważonego rozwoju”.

Wniosek o inicjatywę na rzecz wzmocnienia gospodarczego złożyło wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej pod koniec zeszłego roku" – dodał wiceprezes Scannapieco. „Mamy nadzieję, że do tych pierwszych pięciu krajów wkrótce dołączą kolejne”.

Dzięki pobudzaniu inwestycji w sektor prywatny i w podstawową infrastrukturę inicjatywa na rzecz wzmocnienia gospodarczego pozwoli stworzyć miejsca pracy i poprawić dostępność usług energetycznych, transportowych, edukacyjnych i sanitarnych. EBI jest obecnie w trakcie zbierania funduszy na realizację tej inicjatywy.

Dzięki wsparciu darczyńców takich jak te pięć krajów EBI może zaoferować dodatkowe preferencyjne finansowanie, zwiększone wsparcie dla sektora prywatnego, finansowanie zaangażowane społecznie (impact finance) oraz pomoc techniczną dla tych regionów aż do 2020 roku. Obecnie trwają rozmowy z kolejnymi potencjalnymi darczyńcami – zarówno z sektora rządowego, jak i z innych sektorów.

Inwestycje w ramach ERI są w trakcie realizacji: od uruchomienia inicjatywy pod koniec 2016 roku Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził 13 projektów, które udostępnią finansowanie w wysokości ok. 1 mld EUR. Ponad połowa tej kwoty została przeznaczona na rozwój sektora prywatnego. Same kredyty za pośrednictwem banków partnerskich przyniosą korzyści ponad 600 mniejszym przedsiębiorstwom i spółkom o średniej kapitalizacji, co pomoże w utrzymaniu ponad 40 000 miejsc pracy.

Więcej informacji na temat projektów i postępów w realizacji inicjatywy:

Inicjatywa na rzecz wzmocnienia gospodarczego: http://www.eib.org/about/global-cooperation/resilience-initiative.htm

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. EBI stara się być obecny w krajach sąsiadujących z UE, skupiając się na gospodarczych i społecznych priorytetach krajów-beneficjentów. EBI nie tylko udziela tym krajom finansowania, lecz także wnosi wartość dodaną w zakresie realizacji projektów i modernizacji polityki publicznej poprzez swoje doświadczenie techniczne i finansowe oraz usługi doradcze.


Czytaj oryginalny artykuł
źródło: 2017-09-20

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. BiznesPolska Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze wulgarne lub niezgodne z polskim prawem zostaną usunięte.
20-09-2017

Zobacz także

  • Święto miłośników whisky ponownie w Warszawie

    Już po raz kolejny organizatorzy Whisky Live Warsaw proponują mieszkańcom Stolicy dwudniową wycieczkę po różnorodnych aromatach i smakach whisky, pochodzącej z niemal wszystkich zakątków świata. Odbywający się w dniach 13-14 października festiwal to wyjątkowa okazja poznania szerokiego spektrum kolorów, bukietów i smaków tego wyjątkowego trunku, zaś dla fanów dobrego jedzenia nie zabraknie licznych atrakcji kulinarnych.Biznes Polska Newsletter

Komentowane


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /biznespolska.pl/www/szablony/przeglad.php on line 264

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl