Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Porady Eksperckie

Efektywna reklama dla inwestorów wchodzących na polski rynek,
Marketing i Reklama

Efektywna reklama dla inwestorów wchodzących na polski rynek,

Outsourcing, jako ogólny synonim oddelegowywania zadań dotychczas realizowanych we własnym zakresie, jest często wybierany przez zagranicznych inwestorów wchodzących na nowy rynek w związku z potrzebą obniżenia kosztów. Za modelem outsourcingu przemawiają obok kosztów również czynniki takie jak lepsza znajomość realiów rynkowych przez podmioty działające na danym rynku, obejście barier językowych oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy. Zrozumiałe jest, że w związku z dążeniem do zdobycia przewagi konkurencyjnej przez zagranicznych inwestorów, specjalizacja zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Outsourcing zaś spełnia swoją funkcję jako model biznesowy efektywnego zarządzania kosztami i szybkiego wejścia na nowy rynek.

Zatrudnienie na nowym rynku ekspertów z zewnątrz do zadań prowadzonych wcześniej przez własne zasoby (np. z zagranicy tzw. offshore outsourcing) w szczególności praktykowany jest w dziedzinie reklamy. Wybór modelu zakupu reklamy (wizerunkowy lub efektywnościowy) zależy zarówno od budżetu i czasu zwrotu z inwestycji, który założył sobie zagraniczny inwestor, jaki i od preferowanego kanału komunikacyjnego dotarcia do konsumentów z nowym produktem lub usługą na nowym rynku.

Rozliczanie się za efekt ze zrealizowanej kampanii (model efektywnościowy), a nie za zrealizowaną kampanię (model wizerunkowy) w danym medium (internet, telewizja, radio, prasa) ma bardzo duże znaczenie dla kosztów pozyskania konsumentów i analizy kosztów reklamy. Na przykład w przypadku internetu (kanału komunikacyjnego z potencjalnymi konsumentami najczęściej wybieranego przez zagranicznych inwestorów z uwagi na koszty), zagraniczny inwestor ma w Polsce do dyspozycji takie narzędzia marketingowe jak: display, SEM, e-mailing oraz m-mailing.

Display i SEM pozwalają dotrzeć do kilku milionów anonimowych internautów w bardzo krótkim czasie (jeżeli oczywiście internauci nie są retargetowani behawioralnie lub kontekstowo - śledzeni przez cookies'y). Za pomocą e-mailingu i m-mailingu zagraniczny inwestor będzie mógł zbudować spersonalizowany przekaz marketingowy i dotrzeć również do kilku milionów internautów w bardzo krótkim czasie, ale zwracając się tym razem do nich bezpośrednio (m.in. poprzez zwrot Pan/Pani). Na rynku w Polsce jest kilka agencji oraz portale, które umożliwiają spersonalizowaną wysyłkę e-mailingu do swojej bazy użytkowników. Jest jednak tylko jedna agencja, która dysponuje nowym narzędziem o bardzo dużym potencjale, jakim jest m-mailing.

M-mailing to usługa wprowadzona niedawno przez ClickQuickNow (CQN), umożliwiająca realizowanie kampanii marketingowych skierowanychdo 2,3 mln bazy użytkowników agencji. Kampanie m-mailingowe realizowane przez CQN wykorzystują wiadomość SMS i możliwość przejścia bezpośrednio do internetu w smartfonie po kliknięciu w link. W związku z możliwością zliczania w ten sposób otwarć, kliknięć i konwersji każdej wysłanej wiadomości SMS (po raz pierwszy dla mobile), kampanie m-mailingowe rozliczane są w modelu efektywnościowym, czyli dopiero za każdorazowo osiągnięty cel. W dobie smartfonów m-mailing jest narzędziem dla zagranicznych inwestorów, którzy szukają nowych rozwiązań skutecznego dotarcia do konsumentów w internecie poprzez mobile marketing. To, co się zmienia to jedynie medium pojedynczego przekazu. Nie jest to już wiadomość e-mail, którą użytkownik otrzymuje od zagranicznego inwestora po zalogowaniu się na skrzynce pocztowej danego portalu, tylko 160-znakowa wiadomość SMS, którą otrzymuje od zagranicznego inwestora za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego bez konieczności instalowania aplikacji mobilnej.

Marcin Kostecki, Prezes Zarządu ClickQuickNow Sp. z o.o.

Marcin Kostecki
Prezes Zarządu
ClickQuickNowBiznes Polska Newsletter

Zobacz także

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl