Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Komunikaty prasowe

Towarzystwa Biznesowe świętują 5 urodziny!

   Zdobywanie nowych klientów jest zawsze trudne, bo dlaczego mają kupić właśnie ten produkt a nie inny o podobnych właściwościach? Dlaczego usługę ma wyko-nać właśnie ta firma a nie konkurencyjna? Wątpliwości mogą rozwiać rekomen-dacje. I to one są najważniejsze w czasie spotkań networkingowych organizowa-nych przez Towarzystwa Biznesowe, które działają w Polsce już 5 lat.
   Towarzystwa Biznesowe skupiają ponad 200 firm z sektora małych i średnich przed-siębiorstw. Jeśli dynamika rozwoju Towarzystw utrzyma się, do końca roku, liczba firm przystępujących do tych grup podwoi się.
  Spotkania Towarzystw zaowoco-wały już dziesiątkami udanych interesów na kwotę ponad 10 000 000 zł.
   Marek Bernaciak, właściciel firmy AMB Technic, lidera na rynku w dziedzinie dozo-wania płynów montażowych, jest członkiem Towarzystw Biznesowych. Dzięki kon-taktom nawiązanym w czasie spotkań networkingowych zatrudnił kilku pracowni-ków, ale to nie jedyna korzyść.
   - Wiem, że moi kontrahenci przestrzegają tych samych zasad co ja. To daje poczucie bezpieczeństwa biznesowego i społecznego. To także doskonała postawa do budo-wania zaufania, które w biznesie jest najważniejsze – mówi Marek Bernaciak.
   Każdy przedsiębiorca, który chce rozwijać swoją firmę przez networking, a w bizne-sie kieruje się uczciwością, rzetelnością i katolickimi zasadami, może do nich przy-stąpić. Towarzystwa Biznesowe rozrastają się bardzo szybko. Działają już w połowie miast wojewódzkich. W Warszawie powstały aż cztery takie grupy. Ale to nie ko-niec. Maciej Gnyszka, założyciel Towarzystw Biznesowych, chce by do końca roku grupy networkingowe działały we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. W 2016 roku planuje zagraniczną ekspansję Towarzystw. Ich misja to, w perspektywie 20 lat, zbudowanie silnej i konserwatywnej klasy średniej oraz pojawienie się przy-najmniej kilku katolickich milionerów.
   Networking staję się coraz popularniejszy w Polsce. Jest jednym z narzędzi pozwa-lającym osiągnąć sukces w biznesie. Przewaga na rynku często opiera się na tym kogo znamy i do kogo możemy dotrzeć przez swoje znajomości. Dlatego tak ważne jest budowanie trwałych relacji w biznesie.

Wyślij komunikat

Aby wysłać komunikat musisz się zalogować.
anti-spam
Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odrzucenia komunikatu bez podania przyczyny.

Kontakt: Uliana Tsytsyk ; email: ula@biznespolska.pl,
tel. (22) 831 70 62
mob. 514 844 405

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl