Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Komunikaty prasowe

Pierwszy program publicznej emisji obligacji

 Zarząd Polnord SA. podjął uchwałę o ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do kwoty 100 mln zł. Jest to pierwszy taki program w historii spółki.

Polnord SA. zakłada wyemitowanie, w jednej lub kilku seriach, obligacji niezabezpieczonych, w trybie oferty publicznej.

- Naszym zamierzeniem jest uzyskanie dodatkowego finansowania na spłatę części zapadających obligacji oraz wejście w nowe projekty..Korzystamy z dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym, o czym świadczą bardzo dobre wyniki sprzedaży naszych mieszkań. Stoimy przed realną szansą zwiększenia sprzedaży co jeszcze bardziej umocni naszą pozycję wśród czołowych deweloperów w Polsce – mówi Piotr Wesołowski, prezes zarządu Polnord SA.

Obligacje będą emitowane na podstawie sporządzonego przez Polnord SA. prospektu emisyjnego, który w dniu dzisiejszym został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego.

Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Wyślij komunikat

Aby wysłać komunikat musisz się zalogować.
anti-spam
Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odrzucenia komunikatu bez podania przyczyny.

Kontakt: Uliana Tsytsyk ; email: ula@biznespolska.pl,
tel. (22) 831 70 62
mob. 514 844 405

BizPoland Magazine - our monthly magazine for Foreign Investors.

Copyright © 2016 BiznesPolska.pl